Program konference


(Změna programu vyhrazena)

Středa, 19.2.2003 Čtvrtek, 20.2.2003 Pátek, 21.2.2003
8.00-9.30         Registrace
9.30-11.00B4Tutoriály I
B5Tutoriály II
11.00-11.30Občerstvení
11.30-13.00B4Tutoriály III
B5Tutoriály IV
13.00-14.30Oběd
14.30-15.00C3Zahájení konference
15.00-15.30B5Krátké referáty I
upoutávky
15.30-16.15Krátké referáty I
diskuse u posterů
16.15-16.45Občerstvení
16.45-18.15B4Sekce A
B5Sekce B
19.30-21.30Recepce, koncertní vystoupení
 
9.00-10.00C3Zvaná přednáška III:
Tomáš Sabol, Jan Paralič
10.00-10.30         Občerstvení
10.30-12.30B4Sekce C
B5Sekce D
12.30-13.45Oběd
13.45-14.45C3Zvaná přednáška IV:
Michal Pěchouček
14.45-15.15Občerstvení
15.15-15.45B5Krátké referáty II
upoutávky
15.45-17.00Krátké referáty II
diskuse u panelů
B5Online demonstrace (Euro WordNet)
17.00-17.30C3Plenární zasedání o náplni a budoucnosti konference
17.30-18.30C3Industriální sekce s prezentacemi firem
19.00-20.30Večeře
20.30-22.00C3Panelová diskuse
9.00-10.00C3Zvaná přednáška II:
Frank van Harmelen
10.00-10.30         Občerstvení
10.30-12.30B4Sekce E
B5Sekce F
12.30-13.45Oběd
13.45-15.15B4Sekce G
B5Sekce H
15.15-15.30C3Zakončení konference
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zvané přednášky

II Frank van Harmelen (Vrije Universiteit, Amsterdam, Nizozemí) The semantic web
III    Tomáš Sabol, Jan Paralič (Technická univerzita Košice, Slovensko) Práca so znalostmi pre podporu elektronickej demokracie
IV Michal Pěchouček (FEL ČVUT, Praha) Multi agentní aplikace v průmyslu


Tutoriály

I Vilém Novák (Ostravská univerzita, Ostrava) Fuzzy logika a reprezentace vágních znalostí
II Petr Berka (VŠE, Praha) Adaptivní inteligentní systémy
III    Lubomír Popelínský (Masarykova univerzita, Brno) Strojové učení a přirozený jazyk
IV Olga Štěpánková, Zdeněk Kouba, Petr Mikšovský, Petr Aubrecht (FEL ČVUT, Praha) Předzpracování dat pro data mining: metody a nástroje


Sekce dlouhých referátůSekce A: Dolování textů

Středa 19.2.2003, 16:45-18:15, B4
Jana Novovičová, Antonín Malík (ÚTIA AVČR, Praha)    Application of Finite Mixtures to Text Document Classification
Martin Kučera, Karel Ježek (ZČU, Plzeň), Jiří Hynek (inSITE, Plzeň) Kategorizace textů metodou NBCI
Hana Řezanková (VŠE, Praha), Dušan Húsek (ÚTIA AVČR, Praha), Václav Snášel (VŠB-TU, Ostrava) Metody pro shlukování v případě binárních dat a jejich aplikace


Sekce B: Práce se znalostmi - formální vs. neformální pojetí

Středa 19.2.2003, 16:45-18:15, B5
Jiří Vomlel (VŠE; ÚTIA AVČR, Praha) Two applications of Bayesian networks
Helena Palovská (VŠE, Praha) Kontextové vyhledávání pomocí konceptuáních grafů - přesun ze sekce D
Ivo Vondrák, Václav Snášel (VŠB-TU, Ostrava) Knowledge Sharing in Organizational Structures


Sekce C: Dobývání znalostí z databází I

Čtvrtek 20.2.2003, 10:30-12:30, B4
Jan Rauch (VŠE, Praha), Milan Šimůnek (ÚTIA AVČR, Praha)    Systém LISp-Miner
Martin Kejkula (VŠE, Praha) 4ft analýza sekvencí událostí
Jan Šlesinger Předzpracování časových dat pro systém LISp-Miner
Peter Bednár, Jan Paralič (TU, Košice) KDD Package


Sekce D: Formálně-logické a konceptuální modely znalostí

Čtvrtek 20.2.2003, 10:30-12:30, B5
Petr Jirků (UK, Praha)    Knowledge, Epistemology and Epistemic Logic
Antonín Rosický (VŠE, Praha)    Meta znalost: Pojetí znalosti a jeho praktické důsledky pro (znalostní) management - přesun ze sekce B
Zdenko Staníček (MUNI, Brno), Filip Procházka (SHINE, Brno) Diamantový nástroj: Efektivní rozvíjení a používání znalostí
Michal Ševčenko (ČVUT, Praha) Online Presentation of an Upper Ontology


Sekce E: Dobývání znalostí z databází II

Hana Skalská (Univerzita Hradec Králové)    Odhady AUC a jejich testy významnosti - porovnání klasifikačních modelů ze závislých dat
Jana Šarmanová (VŠB-TU, Ostrava) Analýza schopností shlukovacích metod
Zdeněk Černý, Petr Dolejší, Jan Rauch, Michal Šebek (VŠE, Praha) Dobývání znalostí v medicínských datech - případová studie
Jakub Štochl (ÚI AVČR, EuroMISE Centrum, Praha) Data mining v databázi katetrizací


Sekce F: Vyhledávání dokumentů

Michal Krátký, Tomáš Skopal, Václav Snášel (VŠB-TU, Ostrava)    Vícerozměrný přístup pro netriviální vyhledávání termů
Josef Schwarz (nezávislý informační konzultant, Praha) Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů
Marie Duží, Václav Snášel (VŠB-TU, Ostrava) Teorie pojmu a inteligentní ontologie


Sekce G: Dobývání znalostí a strojové učení nad strukturovanou reprezentací

Tomáš Horváth, Peter Vojtáš (UPJŠ, Košice)    ILP pre riešenie stupňovaného klasifikačného problému
Filip Železný, Olga Štěpánková (ČVUT, Praha) Efektivní převod multirelační databáze na jednorelační reprezentaci
Jindřich Bůcha (ÚTIA AVČR, Praha) On the Way to Learning Deterministic Objects


Sekce H: Extrakce informací z textu

Jiří Semecký (ÚI AVČR, EuroMISE Centrum, Praha)    Možnosti sémantické analýzy volného textu lékařských zpráv
Radek Burget (VUT, Brno) Extrakce informace z WWW na základě znalosti struktury dat
Lukáš Svoboda (MUNI, Brno) Dialogový systém UIO pro zodpovídání otázek


Industriální sekce s prezentacemi firem

Čtvrtek 20.2.2003, 17:30-18:30, C3
Ondrej Háva (SPSS CR, spol. s r.o.) Aplikace metodologie CRISP-DM v data miningovém softwaru Clementine 7.0
Michal Dostál, Jaroslav Půlpán, Jan Růžička (SAS Institute) SAS Text Miner - analýza dokumentů trochu jinak


Sekce krátkých referátů (postery)

Blok I

Bednár Peter, Hudák Slavomír (TU, Košice) Využitie kategorizácie textov pre linkovanie na ontológiu
Burian Jan (VŠE, Praha) Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor
Gangur Mikuláš (ZČU, Plzeň) The Frequency Interpretation of Fuzziness in the Fuzzy Classification
Kapustík Ivan, Kováč Radoslav (STU, Bratislava) Použitie špeciálnych vývojových prostredí pri vytváraní hráčov pre RoboCup
Kostial Ivan (TU, Košice) Using Latent Semantic Indexing for intelligent information retrieval
Kuba Petr (MUNI, Brno) Feature Construction and Parameter Setting for Support Vector Machines
Lencses Rastislav (UPJŠ, Košice) Paralelne expandovanie otazky v IR
Lín Václav (VŠE, Praha) Příspěvek k formalizaci úloh pro dobývání asociačních pravidel
Máša Petr (student UK, Praha) Relevance a interpretace asociačních pravidel
Mládková Ludmila (VŠE, Praha) Implicitní znalosti a způsob jejich řízení
Nevrkla Jiří (Komora daňových poradců ČR) Profesní skupiny a znalosti

Blok II

Novák Petr, Rollo Milan (ČVUT, Praha) Bezpečný přenos dat v multiagentních systémech
Ochodková Eliška, Snášel Václav, Šeptáková Emílie (VŠB-TU, Ostrava) Vyhledávání na základě podobnosti v XML dokumentech
Pešina Tom (UK, Praha) Popis struktury formálních částí logického textu a jeho normalizace
Růžička Marek (VŠE, Praha) Transformace znalostí mezi modely pro zachycování znalostí v XML
Smid Jan (Morgan State University, USA), Svacek Petr (ČVUT, Praha) Interactive Tutoring Model using Information Cycling on the WWW
Špidlen Josef, Hanzlíček Petr (ÚI AVČR, EuroMISE Centrum, Praha) Implementace formalizovaných lékařských doporučení v elektronickém zdravotním záznamu MUDR
Uhlíř Zdeněk (Národní knihovna ČR) Značkovací jazyky a digitální historie
Vacura Miroslav (VŠE, Praha) Klasifikace WWW dokumentů na základě URL
Zahradil Jiří, Müller Luděk, Jurčíček Filip (ZČU, Plzeň) Model světa hlasového dialogového systému
Zelinka Jan, Müller Luděk (ZČU, Plzeň) Indukce fonologických pravidel pro fonetickou transkripci