Znalosti 2003
Registrace


Jméno, příjmení, titul:*
E-mail:*WWW:
Organizace:*Adresa:*
IČO:*DIČ:*
Telefon:Fax:
Vložné:*
 
Závazně se přihlašuji na 2. ročník konference Znalosti (Znalosti 2003 - http://www.cs.vsb.cz/znal2003) a uhradím vložné na účet 127089559/0300 var. symbol 420380 (ČSOB a.s., Hlavní třída 703, 708 39 Ostrava - Poruba).
 
Žádám o zajištění ubytování** a stravování***: