Časový plán

Zaslání abstraktů příspěvků:25. říjen 2002
Zaslání nabídnutých příspěvků:31. říjen 2002
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvků:2. prosinec 2002
Nabídka placené firemní propagace:27. leden 2003
Finální (camera ready) verze příspěvků:10. leden 2003
Poslední termín registrace účastníků:31. leden 2003
Konání konference:19.-21. únor 2003