Přijaté příspěvky

Dlouhé příspěvky (12 stran)

1     A Comparative Study of Automated Iris Recognition Using the Biorthogonal Wavelets and the SVD-Free Latent Semantic Methods Vesna Zeljkovic, Pavel Praks
2 Text Mining Services for Trialogical Learning Pavel Smrž, Ján Paralič, Peter Smatana, Karol Furdík
6 Ontology Mapping enhanced using Bayesian Networks Ondřej Šváb, Vojtěch Svátek
13 Inicializácia a aktualizácia modelu používateľa pri hľadaní pracovných ponúk na webe Michal Šimún, Anton Andrejko, Mária Bieliková
15 Rozšíření bag-of-words modelu dokumentu: srovnání bigramů a 2-itemsetů Roman Tesař, Massimo Poesio, Václav Strnad, Karel Ježek
17 Recommender system for online dating agency Lukáš Brožovský, Václav Petříček
25 Hledání shluků vizualizační metodou RadViz Lenka Nováková, Olga Štěpánková
35 Discovering Lost Knowledge in Scheduling Problems Roman Barták, Ondřej Čepek, Pavel Surynek
55 Multikriteriálne vyhľadávanie najlepších objektov s podporou viacerých užívateľov Peter Gurský, Peter Vojtáš
56 Vyhľadávanie informácií pomocou včiel Pavol Návrat, Martin Kováčik, Anna Bou Ezzedine, Viera Rozinajová
66 Geometrický prístup k modelovaniu sémantiky v lingvistike Milan Gudába, Stanislav Horal, Ladislav Izakovič, Michaela Kalinová, Václav Snášel
68 Experiments with Evolutionary and Hybrid Learning of Multi-layer Perceptron Neural Networks Roman Neruda and Stanislav Slušný

Krátké příspěvky (12 stran)

10 Resolution strategies for fuzzy predicate logic with evaluated syntax Hashim Habiballa
11 Vizuální segmentace elektronických dokumentů Radek Burget
18 Optimization of travel agency portfolio based on cognitive hierarchy process Martin Gavalec, Karel Mls
21 Uživatelské preference při hledání ve webovských zdrojích Alan Eckhardt, Peter Vojtáš
26 Jednoduchá metóda kombinácie lokálnych modelov pri budovaní hierarchie konceptov z textových dokumentov Peter Butka
27 Binární faktorizace pomocí binární pseudo-gradientní optimalizace a náhodných pokusů Aleš Keprt, Václav Snášel
28 Využití GUI vzorů při hodnocení webových stránek Karel Klos, Jana Kočíbová, Miloš Kudělka, Václav Snášel
29 Evaluation of Multidimensional Approach to Indexing XML data with Compressed R-trees Radim Bača, Michal Krátký, Václav Snášel
42 Management znalostního pracovníka Ludmila Mládková
47 Znalostní práce a teleworking Jaroslava Kubátová
61 Tacitní znalosti jako faktor manažerského úspěchu Jana Matošková, Petra Kressová, Aleš Gregar, Vlastimil Švec
65 Pattern Discovery in CAD using ILP Monika Žáková, Filip Železný, Javier A. Garcia-Sedano, Cyril Masia Tissot, Nada Lavrač, Petr Křemen, Javier Molina

Postery (4 stran)

3 Detection of the Key Term Relations in Text Documents Kristína Machová, Andrea Szabóová
4 Growing World Wide Social Network by Bridging Social Portals Using FOAF Gyogy Frivolt and Maria Bielikova
5 Iterative, Interactive and Intuitive Analytical Data Mining Petr Chmelař, Lukáš Stryka
12 Mining conversion patterns from click streams Tomáš Kliegr
20 Využití ontologií při indukci wrapperů Marek Nekvasil
23 Distributed clustering of textual documents based on the GHSOM algorithm Peter Butka, Martin Sarnovský
30 Kombinování klasifikačních modelů Bohumil Jakoubek
32 Odhalování podobností mezi uživateli WWW pomocí technik Web Usage Mining Jiří Jelínek
34 Vliv normalizace slov na klasifikaci textu Michal Toman, Roman Tesar, Karel Jezek
36 Visualisation and Analysis of Social Network Ladislav Beránek
39 ACoMa: Towards E-mail based Collaborative Working Environments in SMEs Martin Seleng, Michal Laclavik, Ladislav Hluchy, Jacek Kitowski
52 Visualization of textual documents using combination of GHSOM algorithm and Sammon's mapping Peter Butka
54 Využití struktury webu pro vyhledávání autoritativních institucí a osob Dalibor Fiala, Karel Ježek, François Rousselot
57 Kategorizace reálných atributů shlukováním během konstrukce rozhodovacích stromů Miroslav Krupa, Jana Šarmanová
69 Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení Zdeněk Molnár
70 Data Mining in Medical Data ADAMEK Jan Rauch, J. Ignacio Serrano, Marie Tomečková, Jana Zvárová
73 Univerzální uložiště dat převážně pro lékařské aplikace Petr Novák, Lenka Nováková
75 Model of slow process as ontological design pattern Daniela Ponce
76 Mining over Football Match Data: Seeking Associations among Explicit and Implicit Events Jan Nemrava, Vojtěch Svátek, Milan Šimůnek, Paul Buitelaar

Prezentace projektů (12 stran)

38 EMBET: Towards User Assistance, Collaboration and Knowledge Sharing Michal Laclavik, Martin Seleng, Ladislav Hluchy
53 Access-eGov architecture Marek Skokan, Peter Bednár
71 Dynamická geovizualizace v krizovém managementu Luboš Popelínský
72 Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore Internetu Maria Bieliková a Pavol Návrat
74 Knowledge practices Laboratory (KP-Lab) Project František Babič, Ján Paralič

Demo verze software (12 stran)

19 LM-Report Asistent, pomocník při psaní analytických zpráv Iva Bartůňková, Jan Dědek, Martin Chrz, Jan Kodym
8 AR2NL editor formulačních vzorců pro převod asociačních pravidel do přirozeného jazyka Michal Koman
64 MDX - A Prototype of XML Native Database Michal Krátký, Radim Bača