21. - 23. února 2007
Katedra informatiky
VŠB - Technická univerzita Ostrava

Podporováno:
Supported by:

Projektem K-Space NoE (FP6-027026), http://www.k-space.eu/.


Konference Znalosti 2007 je šestou ze série konferencí Znalosti konaných doposud v Praze (2001), Ostravě (2003), Brně (2004), Staré Lesné (2005) a v Hradci Králové (2006). Hlavním cílem této konference je utvoření platformy pro komunikaci mezi výzkumem a praxí v oblastech získávání, zpracovávání, zpřístupňování a managementu znalostí.