Instrukce k prezentaci příspěvků

Pro prezentující bude k dispozici počítač a datový projektor. Doba prezentace závisí na typu příspěvku. Doba prezentace zahrnuje i diskusi.

Prezentace posterů

Maximální velikost posteru je omezena formátem A1, při použití nestandartních rozměrů je maximální velikost omezena rozměry 60x85cm (v obou případech je delší strana výška a kratší šířka). Postery musí být nainstalovány v předstihu (např. během polední pauzy dne ve kterém se koná sekce posterů).


Poznámka:

Poster může být vyroben ruznými technikami, pro potřeby konference postačí i černobílý "slepovaný", tj. "ručně vyrobitelný" pomocí standartního kacelářského vybavení. Častou chybou posterů je použití textu příspěvku tak jak je vytištěn ve sborníku, je vhodné použít větší velikost fontů pro lepší čitelnost i z dálky.