Program konference


(Změna programu vyhrazena, verze ze 14.2.2007)

Středa, 21.2.2007 Čtvrtek, 22.2.2007 Pátek, 23.2.2007
9.30-10.30 NA Registrace
10.30-11.00 NA1 Zahájení
11.00-12.00 NA1 Zvaná přednáška I:
Joemon Jose
12.00-13.30 Oběd
13.30-15.00 NA3 Sekce A
NA4 Sekce B
15.00-15.30 Občerstvení
15.30-16.30 NA3 Sekce C
NA4 Sekce D
18.00 Zámeček Raut
 
 
 
9.00-10.00 NA2 Zvaná přednáška II:
Andrej Lúčny
10.00-10.30 NA Občerstvení
10.30-11.30 NA3 Sekce E
NA4 Sekce F
11.30-13.00 Oběd
13.00-14.20 NA3 Sekce G - Projekty
NA4 Sekce H - Projekty a demonstrace
14.20-14.45 Občerstvení
14.45-16.15 NA2 Postery
NA3 Workshop
16.15-16.30 Občerstvení
16.30-17.30 NA2 Panelová diskuse
18.00-19.00 Večeře
9.00-10.00 NA2 Zvaná přednáška III:
Aleš Kubík
10.00-10.30           Občerstvení
10.30-12.00 NA3 Sekce I
NA4 Sekce J
12.10-12.15 NA2 Ukončení konference
12.30-14.00 Oběd
 
 
 
 
 
 
 

NA1 NA2
NA3 NA4


Zvané přednášky

I   Chair: Vojtěch Svátek (VŠE Praha)
Joemon Jose (U. Glasgow) Context-sensitive Mining and Retrieval of Multimedia Data
   
II   Chair: Peter Mikulecký (Univerzita Hradec Králové)
Andrej Lúčny (Univerzita Komenského) From inter-module links to indirect communication among agents
   
III   Chair: Daniela Ponce (Univerzita Hradec Králové)
Aleš Kubík (Logos, Praha) Znalostní management v Logosu
   

Sekce dlouhých a krátkých referátů

Sekce A
Středa 21.2.2007, 13:30-15:00
Chair: Milan Šimůnek (VŠE Praha)
2 Pavel Smrž, Ján Paralič, Peter Smatana, Karol Furdík Text Mining Services for Trialogical Learning
6 Ondřej Šváb,Vojtěch Svátek Ontology Mapping enhanced using Bayesian Networks
25 Lenka Nováková, Olga Štěpánková Hledání shluků vizualizační metodou RadViz


Sekce B
Středa 21.2.2007, 13:30-15:00
Chair: Peter Vojtáš (UK v Praze)
13 Michal Šimún, Anton Andrejko, Mária Bieliková Inicializácia a aktualizácia modelu používateľa pri hľadaní pracovných ponúk na webe
15 Roman Tesař, Massimo Poesio, Václav Strnad, Karel Ježek Rozšíření bag-of-words modelu dokumentu: srovnání bigramů a 2-itemsetů
17 Lukáš Brožovský, Václav Petříček Recommender system for online dating agency


Sekce C
Středa 21.2.2007, 15:30-16:30
Chair: Roman Barták (UK v Praze)
10 Hashim Habiballa Resolution strategies for fuzzy predicate logic with evaluated syntax
11 Radek Burget Vizuální segmentace elektronických dokumentů
18 Martin Gavalec, Karel Mls Optimization of travel agency portfolio based on cognitive hierarchy process


Sekce D
Středa 21.2.2007, 15:30-16:30
Chair: Filip Železný (ČVUT, Praha)
21 Alan Eckhardt, Peter Vojtáš Uživatelské preference při hledání ve webovských zdrojích
26 Peter Butka Jednoduchá metóda kombinácie lokálnych modelov pri budovaní hierarchie konceptov z textových dokumentov
27 Aleš Keprt, Václav Snášel Binární faktorizace pomocí binární pseudo-gradientní optimalizace a náhodných pokusů


Sekce E
Čtvrtek 22.2.2007, 10:30-11:30
Chair: Olga Štěpánková (ČVUT, Praha)
28 Karel Klos, Jana Kočíbová, Miloš Kudělka, Václav Snášel Využití GUI vzorů při hodnocení webových stránek
29 Radim Bača, Michal Krátký, Václav Snášel Evaluation of Multidimensional Approach to Indexing XML data with Compressed R-trees
65 Monika Žáková, Filip Železný, Javier A. Garcia-Sedano, Cyril Masia Tissot, Nada Lavrač, Petr Křemen, Javier Molina Pattern Discovery in CAD using ILP


Sekce F
Čtvrtek 22.2.2007, 10:30-11:30
Chair: Ján Paralič (Technická univerzita v Košiciach)
42 Ludmila Mládková Management znalostního pracovníka
47 Jaroslava Kubátová Znalostní práce a teleworking
61 Jana Matošková, Petra Kressová, Aleš Gregar, Vlastimil Švec Tacitní znalosti jako faktor manažerského úspěchu


Sekce I
Pátek 23.2.2007, 10:30-12:00
Chair: Petr Berka (VŠE v Praze)
1 Vesna Zeljkovic, Pavel Praks A Comparative Study of Automated Iris Recognition Using the Biorthogonal Wavelets and the SVD-Free Latent Semantic Methods
35 Roman Barták, Ondřej Čepek, Pavel Surynek Discovering Lost Knowledge in Scheduling Problems
55 Peter Gurský, Peter Vojtáš Multikriteriálne vyhľadávanie najlepších objektov s podporou viacerých užívateľov


Sekce J
Pátek 23.2.2007, 10:30-12:00
Chair: Mária Bieliková (STU v Bratislave)
56 Pavol Návrat, Martin Kováčik, Anna Bou Ezzedine, Viera Rozinajová Vyhľadávanie informácií pomocou včiel
66 Milan Gudába, Stanislav Horal, Ladislav Izakovič, Michaela Kalinová, Václav Snášel Geometrický prístup k modelovaniu sémantiky v lingvistike
68 Roman Neruda and Stanislav Slušný Experiments with Evolutionary and Hybrid Learning of Multi-layer Perceptron Neural Networks

Prezentace projektů a demonstrace software

Sekce G - Prezentace projektů
Čtvrtek 22.2.2007, 13:00-14:20
Chair: Karel Ježek (ZČU Plzeň)
38 Michal Laclavik, Martin Seleng, Ladislav Hluchy EMBET: Towards User Assistance, Collaboration and Knowledge Sharing
53 Marek Skokan, Peter Bednár Access-eGov architecture
71 Luboš Popelínský Dynamická geovizualizace v krizovém managementu
72 Maria Bieliková a Pavol Návrat Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore Internetu

Sekce H - Demo verze software a prezentace projektů
Čtvrtek 22.2.2007, 13:00-14:20
Chair: Jiří Dvorský (VŠB-TU Ostrava)
19 Iva Bartůňková, Jan Dědek, Martin Chrz, Jan Kodym LM-Report Asistent, pomocník při psaní analytických zpráv
64 Michal Krátký, Radim Bača MDX - A Prototype of XML Native Database
8 Michal Koman AR2NL editor formulačních vzorců pro převod asociačních pravidel do přirozeného jazyka
74 František Babič, Ján Paralič Knowledge practices Laboratory (KP-Lab) Project

Postery

Sekce posterů
Čtvrtek 22.2.2007, 14:45-16:15
Chair: Václav Snášel (VŠB-TU Ostrava)
3 Detection of the Key Term Relations in Text Documents Kristína Machová, Andrea Szabóová
4 Growing World Wide Social Network by Bridging Social Portals Using FOAF Gyogy Frivolt and Maria Bielikova
5 Iterative, Interactive and Intuitive Analytical Data Mining Petr Chmelař, Lukáš Stryka
12 Mining conversion patterns from click streams Tomáš Kliegr
20 Využití ontologií při indukci wrapperů Marek Nekvasil
23 Distributed clustering of textual documents based on the GHSOM algorithm Peter Butka, Martin Sarnovský
30 Kombinování klasifikačních modelů Bohumil Jakoubek
32 Odhalování podobností mezi uživateli WWW pomocí technik Web Usage Mining Jiří Jelínek
34 Vliv normalizace slov na klasifikaci textu Michal Toman, Roman Tesar, Karel Jezek
36 Visualisation and Analysis of Social Network Ladislav Beránek
39 ACoMa: Towards E-mail based Collaborative Working Environments in SMEs Martin Seleng, Michal Laclavik, Ladislav Hluchy, Jacek Kitowski
48 Riadenie znalostí a strategické rozhodovanie v reálnej firemnej praxi Anna Diačiková
52 Visualization of textual documents using combination of GHSOM algorithm and Sammon's mapping Peter Butka
54 Využití struktury webu pro vyhledávání autoritativních institucí a osob Dalibor Fiala, Karel Ježek, François Rousselot
57 Kategorizace reálných atributů shlukováním během konstrukce rozhodovacích stromů Miroslav Krupa, Jana Šarmanová
69 Znalostní báze pro vyhledávání a rozvoj synergických podnikatelských seskupení Zdeněk Molnár
70 Data Mining in Medical Data ADAMEK Jan Rauch, J. Ignacio Serrano, Marie Tomečková, Jana Zvárová
73 Univerzální uložiště dat převážně pro lékařské aplikace Petr Novák, Lenka Nováková
75 Model of slow process as ontological design pattern Daniela Ponce
76 Mining over Football Match Data: Seeking Associations among Explicit and Implicit Events Jan Nemrava, Vojtěch Svátek, Milan Šimůnek, Paul Buitelaar


Workshop WETDAP 2007
Čtvrtek 22.2.2007, 14:45-16:15
Chair: Václav Snášel (VŠB-TU Ostrava)
Clustering using Genetic Algorithms Petra Kudová
Synthesis of the neural networks by the means of the symbolic regression method Pavel Vařacha, Ivan Zelinka
Learning of robots via symbolic regression and evolutionary computation Zuzana Oplatkova, Ivan Zelinka
Ontology approach to integration of geographical data Zdeňka Linková, Radim Nedbal
Complexity Measures and Evolutional Algorithms in Spatiotemporal Chaos Control Eduard Navratil, Ivan Zelinka, Roman Senkerik
Advanced Features of Attribute Annotated Data Sets Martin Řimnáč
Evolutionary Optimization of Chaos Control Roman Senkerik, Ivan Zelinka, Eduard Navratil
Towards virtual RNA World Marian Bobrik
Data Fusion and Evolutionary Query Optimization for Advanced Search Dušan Húsek, Amir Keyhanipour, Pavel Kromer, Behzad Moshiri, Suhail Owais, Václav Snášel
Optimizing Web Search Expressions Henry O. Nyongesa, Václav Snášel, Pavel Kromer, Suhail S. J. Owais, S. Maleki-Dizaji