Znalosti 2007
Seznam zaregistrovaných1.Peter Mikulecký, Prof.Univerzita Hradec Králové
2.Jiří Jelínek, Ing., CSc.Fakulta managementu VŠE
3.Kristína Machová, Ing. CSc.TU Košice
4.doc. Ing. Ján Paralič, PhD.TU v Košiciach
5.Peter Gurský RNDr.UPJŠ, Košice
6.Tomas Horvath, RNDr.UPJS, Kosice
7.Marie Duží, Doc. RNDr. CSc.VŠB-Technická universita Ostrava
8.Mária Bieliková, prof.FIIT STU
9.Pavol Návrat, prof.FIIT STU
10.Petr Berka, Prof.VŠE
11.Vojtěch Svátek, Ing. Dr.VŠE Praha
12.Jan RauchVŠE Praha
13.Milan ŠimůnekVŠE Praha
14.Michal KomanVysoká škola ekonomická v Praze
15.Tomáš KliegrVŠE v Praze
16.Jan Nemrava Ing.VŠE Praha
17.Martin, Ralbovský, Mgr.KIZI FIS VŠE
18.Ondřej, Šváb, Ing.VŠE Praha
19.Zdeněk Molnár, prof. Ing.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
20.Anna Bou Ezzeddine,RNDr.FIIT STU Bratislava
21.Anton Andrejko, Ing.FIIT STU Bratislava
22.Antonín Pavlíček, PhDr. IngVŠE
23.Josef, Muknšnábl, Ing.VŠE
24.Marek Nekvasil, Ing.Vysoká škola ekonomická
25.Filip ZeleznyCVUT v Praze
26.Jaroslava Kubátová, Ing. Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, FF, KAE
27.Mgr. Aleš Keprt, Ph.D.Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
28.Jana Matošková, Ing.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
29.Roman, Tesař, Ing.Západočeská Univerzita v Plzni
30.Michal Toman, Ing.ZCU, Katedra informatiky a vypocetni techniky
31.Doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, MFF
32.RNDr. Pavel SurynekUniverzita Karlova v Praze, MFF
33.Radek Burget, Ing., Ph.D.Vysoké učení technické v Brně, FIT
34.Gyorgy Frivolt, Mgr.FIIT STU
35.Ježek Karel Doc.Ing,CSc.ZČU Plzeň
36.Pavel, Praks, Ing., Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze
37.Michal Laclavík, RNDr. PhD.Ústav informatiky SAV
38.Martin ŠelengÚstav informatiky SAV
39.Daniela Chudá, Mgr. PhD.ÚISI, Fakulta informatiky a informačných technológií , STU
40.Lenka Nováková, Ing.FEL, ČVUT Praha
41.Monika Žáková, Ing.FEL, ČVUT Praha
42.Daniela, PonceUniverzita Hradec Králové
43.Bohumil Jakoubek, Ing.Univerzita Hradec Králové
44.Hashim Habiballa, PhD.Ostravská Univerzita, katedra informatiky a počítačů
45.Olga Štěpánková, prof.FEL, ČVUT
46.Karel, Mls, Ing., Ph.D.Univerzita Hradec Králové
47.Dalibor Fiala, Ing.ZČU Plzeň
48.Petr Novak IngFEL, CVUT Praha
49.David KlimekLogos a.s.
50.Peter Butka, Ing.TU Košice
51.Martin Sarnovský, Ing.TU Košice
52.Roman Bobeksoukromá osoba
53.David Coufalsoukroma osoba
54.Mládková Ludmila, doc. ing. Ph.D.VŠE v Praze
55.Eva Rakovská, RNDr.súkromná osoba
56.Ing. Petra KressováUTB ve Zlíně, FaME
57.František Babič Ing.Cit, Technická univerzita v Košiciach
58.Marek, Skokan, Ing.EKF - TUKE
59.Karol Furdík, Ing. PhD.Technical University of Košice, Centre for Information Technologies
60.Jana Kočíbová, Mgr.VŠB-TU
61.Karel Klos Mgr.VŠB-TU
62.Luboš PopelínskýLaboratoř dobývání znalostí FI MU
63.Miloš KudělkaInflex, s.r.o.
64.Pavel SmržVysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
65.Ladislav Beránek, ing. CSc.Jihoceska universita
66.Nadežda Andrejčíková, Ing.Cosmotron Bohemia, s.r.o
67.Petr Chmelař, Ing.FIT VUT v Brně
68.Ing. Michal Krátký Ph.D.VŠB-Technická univerzita Ostrava
69.Radim Bača, ing.VSB-TU Ostrava
70.Jiří DvorskýVŠB-TU Ostrava
71.Petra KudováÚstav informatiky, AV ČR
72.Zdeňka LinkováÚstav informatiky, AV ČR
73.Martin ŘimnáčÚstav informatiky, AV ČR
74.Stanislav SlušnýÚstav informatiky, AV ČR
75.Milan Gudába, Ing.FPV UCM v Trnave
76.Ladislav Izakovič, Ing.FPV UCM v Trnave
77.Petr Stepanek, Prof.Matematucko0fyzikalni fakulta UK
78.Lukáš, Brožovský, Mgr.Univerzita Karlova v Praze
79.Zuzana Oplatkova, Ing.Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
80.Roman ŠenkeříkFakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
81.Peter VojtášUK Praha
82.Alan Eckhardt Mgr.UK Praha
83.Dušan HúsekÚstav Informatiky AV ČR
84.Václav SnášelVSB-TUO
85.Pavel Moravec, Ing., Ph.D.VŠB-TU Ostrava
86.Ivan Zelinka, doc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
87.Pavel Vařacha, Ing.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky