Styly pro finální podobu příspěvků

Pro finální podobu příspěvků je nutno použít styl LLNCS vydavatelství Springer Verlag určený pro oblast Computer Science, konkrétně verzi pro sborníky konferencí a jiné více autorské publikace. Styl je k dispozici pro LaTeX2e a Microsoft Word. Další informace naleznete na stránce Springer Verlag.

LLNCS styl:

Všechny uvedené soubory můžete získat v jednom archivu .