Časový plán

Zaslání abstraktů příspěvků:6. listopad 2006 (změna)
Zaslání nabídnutých příspěvků:20. listopad 2006 (změna)
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí příspěvků:18. prosince 2006 (změna)
Zaslání posterů, prezentací demoverzí a výzkumných projektů:18. prosinec 2006
Vyrozumění o přijetí/zamítnutí posterů, demoverzí a prezentací výzkumných projektů:31. prosinec 2006
Finální (camera ready) verze příspěvků:15. leden 2007
Konání konference:21.-23. únor 2007