předcházející následující

Hyper Text Transfer Protocol


Kapitola 5. Příklady

Příklad komunikace klienta s HTTP serverem

Příklad: pokud nemáte k dispozici žádný webový browser můžete si prohlédnout jednodušší webové stránky prostřednictvím klienta služby Telnet.
Postup je následující. Spusťte telnet a připojte se na HTTP server na portu 80. Typicky je to v operačním systému UNIX nebo MS Windows zadáním příkazu telnet v příkazové řádce a odesláním.
Nyní přijde uvítací pozdrav serveru. Použijte příkazu GET pro natažení zvolené stránky. Musíte ovšem doplnit pole hlavičky. Každý řádek, který obsahuje příkaz, případně parametry zakončete stiskem klávesy ENTER.

Přesná posloupnost dotazů a odpovědí, jak získat dokument ze serveru je zde v textovém formátu.
předcházející následující