Logika a praxe

Aktualizováno 7.3. 2018

Logika v praxi: Kniha

Obsah a presentace přednášek

1. přednáška 14.2. 2018. Presentace 1 Úvod: co je předmětem logiky

Tématický okruh (a): Jazyk výrokové a predikátové logiky (1. řádu) a formalizace explicitních znalostí

2. přednáška 21.2. 2018: Presentace 2 Jazyk výrokové logiky a formalizace tvrzení v tomto jazyce
3. přednáška 28.2. 2018: Presentace 3 Jazyk predikátové logiky a formalizace tvrzení v tomto jazyce
4. přednáška 7.3. 2018: Presentace 4 Ekvivalentní úpravy a negace

Cvičení k okruhu (a): Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 Cvičení 4 Cvičení 5

Tématický okruh (b): Odvozování implicitních znalostí z explicitní báze

5. přednáška 14.3. 2018: Presentace 6 Rezoluční metoda ve výrokové a predikátové logice
6. přednáška 28.3. 2018: Presentace 6 Rezoluční metoda v predikátové logice

Tématický okruh (c): Základy formálních metod specifikace programů a logické programování

7. přednáška 4.4. 2018: Presentace 5 Logické programování
8. přednáška 11.4. 2018: Presentace 7 Intuitivní (sémantické) dokazování
9. přednáška 18.4. 2018: Libor Běhounek Základy fuzzy logiky.
10. přednáška 25.4. 2018: Presentace 8 Programovací jazyk Prolog

2.5. 2018: Zápočtový test