Logika a praxe

Aktualizováno 21.2. 2017

Logika v praxi: Kniha

Obsah a presentace přednášek

1. přednáška 8.2. 2017. Presentace 1 Úvod: co je předmětem logiky

Tématický okruh (a): Jazyk výrokové a predikátové logiky (1. řádu) a formalizace explicitních znalostí

2. přednáška 15.2. 2017: Presentace 2 Jazyk výrokové logiky a formalizace tvrzení v tomto jazyce
3. přednáška 22.2. 2017: Presentace 3 Jazyk predikátové logiky a formalizace tvrzení v tomto jazyce
4. přednáška 1.3. 2017: Presentace 4 Ekvivalentní úpravy a negace

Cvičení k okruhu (a): Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 Cvičení 4 Cvičení 5

Tématický okruh (b): Odvozování implicitních znalostí z explicitní báze

5. přednáška 8.3. 2017: Presentace 6 Rezoluční metoda ve výrokové a predikátové logice
6. přednáška 15.3. 2017: Presentace 6 Rezoluční metoda v predikátové logice

Tématický okruh (c): Základy formálních metod specifikace programů a logické programování

7. přednáška 22.3. 2017: Presentace 5 Logické programování
8. přednáška 29.3. 2017: Presentace 7 Intuitivní (sémantické) dokazování
9. přednáška 5.4. 2017: Libor Běhounek Základy fuzzy logiky.
10. přednáška 12.4. 2017: Presentace 8 Programovací jazyk Prolog

19.4. 2016: Zápočtový test