Typografický systém LaTeX

Úvod

V tomto dokumentu se budu snažit shromažďovat otázky, problémy týkající se LaTeXu. Zároveň se budu snažit na ně srozumitelně odpovídat. Dokument budu aktualizovat nepravidelně, podle potřeby, uvážení a svých časových možností. Své dotazy, připomínky, náměty mi pište na můj email.

Makro pro sazbu závěrečných prací

Třída dokumentů pro sazbu bakalářských, diplomových, a případně i disertačních, prací diploma je navržena tak, aby odpovídala Závazným pokynům pro vypracování bakalářské, diplomové a disertační práce.

Přehled verzí

Datum Verze Stručný popis
30. května 2019 4.3 Zpracována anglická dokumentace. Vytvořena anglická ukázková práce. Mnoho dalších drobných změn.
4. dubna 2019 4.2 Do zip archivu byly doplněny vzory desek závěrečných prací. Samotná třída dokumentů zůstala beze změny.
13. února 2019 4.2 Odstraněna podpora neveřejné závěrečné práce nebo její neveřejné části.
1. srpna 2018 4.1 Třída dokumentů je nově šířena pod licencí CC BY-NC-ND 3.0 CZ. Změna vzhledu dokumentace. Zahájení práce na anglické dokumentaci. Přepracování sazby prohlášení autora, doplněna verze prohlášení pro disertační práce.
25. dubna 2018 4.04 Doplnění slovenských automaticky generovaných textů. Doplnění katedry fyziky (480).
31. března 2018 4.03 Vyřešena sazba češtiny v poznámkách ve výpisech zdrojových kódů.
12. dubna 2017 4.02 Seznam výpisů zdrojového kódu se objevuje v obsahu.
7. března 2017 4.01 Opraven problém s UTF-8 kódováním v PDF/A.
1. dubna 2016 4.0 Nová verze třídy dokumentů.
25. dubna 2014 3.21 Opraveno nedopatření -- v ukázce sazby diplomové práce se nesázela strana s textem upozorňujícím na nutnost vložení zadání. Ale ani se nesázela strana s ukázkovým zadáním.
22. dubna 2014 3.2 Změna kódování fontů na T1, opraveno několik překlepů, upřesněno vkládání zadání práce (nutnost malých písmen v příponě .jpg).
26. dubna 2013 3.1 Doplněno vkládání vícestránkové digitalizované podoby zadání diplomové práce.
9. dubna 2013 3.0 Zcela nová, přepracovaná verze. Čeština pomocí balíku Babel, vstupní kódování UTF-8, překlad pomocí PDFLaTeXu do PDF/A, vkládání digitalizované podoby zadání a prohlášení.
16. února 2011 2.2 Do archivu doplněny obrázky v EPS formátu. Samotná třída dokumentů je beze změny.
16. dubna 2009 2.2 Doplněn anglický název práce, modifikován titulní list práce, doplněn souhlas se zveřejněním
3. května 2008 2.1 Vyřešen překlad přes DVI a PostScript, opraven nadpis literatury
24. března 2008 2.0 Zcela nová, přepracovaná verze