Přijaté příspěvky

Celkem bylo zasláno 57 dlouhých a krátkých příspěvků. Každý příspěvek byl recenzován 2-3 recenzenty. Dle výsledků recenzí bylo stanoveno pořadí. Prvních 27 příspěvků bylo přijato jako dlouhý (rozsah maximálně 10 stran), dalších 21 jako krátký příspěvek (6 stran), 9 příspěvků bylo odmítnuto. Přijaté příspěvky uvedené níže jsou seřazeny abecedně dle příjmení prvního autora, nejsou tedy uvedeny v pořadí určeném výsledky recenzí.

Instrukce pro přípravu camera-ready verze příspěvků naleznete zde.

Přijaté dlouhé příspěvky

ČísloAutořiNázev
15Bednár Peter, Paralič Jan (TU, Košice) KDD Package
36Bůcha Jindřich (ÚTIA AVČR, Praha) On the Way to Learning Deterministic Objects
13Burget Radek (VUT, Brno) Extrakce informace z WWW na základě znalosti struktury dat
33Černý Zdeněk, Dolejší Petr, Rauch Jan, Šebek Michal (VŠE, Praha) Dobývání znalostí v medicínských datech - případová studie
21Duží Marie, Snášel Václav (VŠB-TU, Ostrava) Teorie pojmu a inteligentní ontologie
16Horváth Tomáš, Vojtáš Peter (UPJŠ, Košice) ILP pre riešenie stupňovaného klasifikačného problému
6Jirků Petr (UK, Praha) Knowledge, Epistemology and Epistemic Logic
17Kejkula Martin (VŠE, Praha) 4ft analýza sekvencí událostí
45Krátký Michal, Skopal Tomáš, Snášel Václav (VŠB-TU, Ostrava) Vícerozměrný přístup pro netriviální vyhledávání termů
3Kučera Martin, Ježek Karel (ZČU, Plzeň), Hynek Jiří (inSITE, Plzeň) Kategorizace textů metodou NBCI
12Novovičová Jana, Malík Antonín (ÚTIA AVČR, Praha) Application of Finite Mixtures to Text Document Classification
8Palovská Helena (VŠE, Praha) Kontextové vyhledávání pomocí konceptuáních grafů
49Rauch Jan (VŠE, Praha), Šimůnek Milan (ÚTIA AVČR, Praha) Systém LISp-Miner
59Rosický Antonín (VŠE, Praha) Meta znalost: Pojetí znalosti a jeho praktické důsledky pro (znalostní) management
23Řezanková Hana (VŠE, Praha), Húsek Dušan (ÚTIA AVČR, Praha), Snášel Václav (VŠB-TU, Ostrava) Metody pro shlukování v případě binárních dat a jejich aplikace
34Semecký Jiří (ÚI AVČR, EuroMISE Centrum, Praha) Možnosti sémantické analýzy volného textu lékařských zpráv
64Schwarz Josef (nezávislý informační konzultant, Praha) Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů
42Skalská Hana (Univerzita Hradec Králové) Odhady AUC a jejich testy významnosti Porovnání klasifikačních modelů ze závislých dat
62Staníček Zdenko (MUNI, Brno), Procházka Filip (SHINE, Brno) Diamantovy nastroj: Efektivni rozvijeni a pouzivani znalosti
30Svoboda Lukáš (MUNI, Brno) Dialogový systém UIO pro zodpovídání otázek
61Šarmanová Jana (VŠB-TU, Ostrava) Analýza schopností shlukovacích metod
32Ševčenko Michal (ČVUT, Praha) Online Presentation of an Upper Ontology
63Šlesinger Jan Předzpracování časových dat pro systém LISp-Miner
14Štochl Jakub (ÚI AVČR, EuroMISE Centrum, Praha) Data mining v databázi katetrizací
28Vomlel Jiří (VŠE; ÚTIA AVČR, Praha) Two applications of Bayesian networks
2Vondrák Ivo, Snášel Václav (VŠB-TU, Ostrava) Knowledge Sharing in Organizational Structures
35Železný Filip, Štěpánková Olga (ČVUT, Praha) Efektivní převod multirelační databáze na jednorelační reprezentaci

Přijaté krátké příspěvky

ČísloAutořiNázev
57Bednár Peter, Hudák Slavomír (TU, Košice) Využitie kategorizácie textov pre linkovanie na ontológiu
4Burian Jan (VŠE, Praha) Datamining a AA (Above Average) kvantifikátor
38Gangur Mikuláš (ZČU, Plzeň) The Frequency Interpretation of Fuzziness in the Fuzzy Classification
39Kapustík Ivan, Kováč Radoslav (STU, Bratislava) Použitie špeciálnych vývojových prostredí pri vytváraní hráčov pre RoboCup
19Kostial Ivan (TU, Košice) Using Latent Semantic Indexing for intelligent information retrieval
31Kuba Petr (MUNI, Brno) Feature Construction and Parameter Setting for Support Vector Machines
55Lencses Rastislav (UPJŠ, Košice) Paralelne expandovanie otazky v IR
40Lín Václav (VŠE, Praha) Příspěvek k formalizaci úloh pro dobývání asociačních pravidel
5Máša Petr (student UK, Praha) Relevance a interpretace asociačních pravidel
10Mládková Ludmila (VŠE, Praha) Implicitní znalosti a způsob jejich řízení
1Nevrkla Jiří (Komora daňových poradců ČR) Profesní skupiny a znalosti
18Novák Petr, Rollo Milan (ČVUT, Praha) Bezpečný přenos dat v multiagentních systémech
22Ochodková Eliška, Snášel Václav, Šeptáková Emílie (VŠB-TU, Ostrava) Vyhledávání na základě podobnosti v XML dokumentech
58Pešina Tom (UK, Praha) Popis struktury formálních částí logického textu a jeho normalizace
51Růžička Marek (VŠE, Praha) Transformace znalostí mezi modely pro zachycování znalostí v XML
44Smid Jan (Morgan State University, USA), Svacek Petr (ČVUT, Praha) Interactive Tutoring Model using Information Cycling on the WWW
7Špidlen Josef, Hanzlíček Petr (ÚI AVČR, EuroMISE Centrum, Praha) Implementace formalizovaných lékařských doporučení v elektronickém zdravotním záznamu MUDR
24Uhlíř Zdeněk (Národní knihovna ČR) Značkovací jazyky a digitální historie
29Vacura Miroslav (VŠE, Praha) Klasifikace WWW dokumentů na základě URL
47Zahradil Jiří, Müller Luděk, Jurčíček Filip (ZČU, Plzeň) Model světa hlasového dialogového systému
53Zelinka Jan, Müller Luděk (ZČU, Plzeň) Indukce fonologických pravidel pro fonetickou transkripci