Příspěvky

Příspěvky v rozsahu maximálně 12 stran (u posterů max. 4 strany) ve formátu pdf nebo doc (formátování dle stylu Springer LNCS) lze podávat prostřednictvím "Paper Review systému" konference Znalosti.