Studijní materiály

 1. Principy objektově orientovaného programování
  [HTML]
   
 2. Programovací jazyk Java
  [HTML]
   
 3. Správa projektů a testování
  [PPS]
   
 4. Abstraktní datové typy
  [HTML]
   
 5. Komponentní technologie
  [HTML]
   
 6. Programování s vlákny
  [HTML]
   
 7. Správa paměti
  [HTML]
   
 8. Komprese dat
  [HTML]
   

Tyto studijní materiály jsou určeny pouze pro potřebu studentů denního a kombinovaného studia informatických oborů na FEI VŠB-TU Ostrava, jejich další šíření a využití bez souhlasu autora není přípustné!

© 2003, Miroslav Beneš, FEI VŠB-TU Ostrava