Program konference


(Změna programu vyhrazena)

 

Čtvrtek, 13.11.2003   Pátek, 14.11.2003
8:00

9:30
NM Registrace    
 
  9:00
10:00
NM Tutoriál III
9:30
10:30
NM Tutoriál I  
  10:00
11:00
NM Zvaná přednáška III
10:30
11:30
NM Zvaná přednáška I  
  11:00 - 11:15   Občerstvení
11:30-11:45   Občerstvení   11:15


12:35
NM Referáty II
11:45 -12:00   Zahájení konference  
12:00
13:00
NM Tutoriál II  
  12:35
13:30
  Oběd
13:00 -14:30   Oběd  
  13:30
14:30
NM Referáty III
 
14:30
15:30
NM Zvaná přednáška II   14:30 - 14:45 NM Zakončení konference
 
15:30 - 16:00   Přestávka  
16:0017:45
B3
B4
B6
Referáty I  
 
 
 
   
 
19:0021:30
  Recepce, koncertní vystoupení  
 
 
 


Zvané přednášky

I Doc. RNDr. Pavel Drbal, CSc. (FIS VŠE Praha) Základy boje se složitostí (principy projekčních postupů)
II    Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. (PEF ČZU Praha) Objektový Databázový Systém Gemstone - praktický příklad návrhu a implementace
III Martin Molhanec (ČVUT Praha) WebML – Objektově orientovaná metodologie pro tvorbu webových sídel

Tutoriály

I Ing. Aleš Kubík (Slezská univerzita Opava) Agentově-orientované inženýrství: nové paradigma pro tvorbu softwaru?
II RNDr. Vladimír Sklenář, Mgr. Miloš Kudělka (PřF UP Olomouc) Návrhové vzory a jejich aplikování
III    Mgr. Jan Stoklasa (Academic Program Manager - Microsoft Czech Republic) Budoucnost XML webových služeb - bezpečnost


 

Referáty I:

Čtvrtek 13.11.2003, 16:00 - 17:45


 

Místnost B3

 
David Ježek, Ivo Vondrák, Václav Snášel (VŠB - TU Ostrava)   Využití vícedimenzionálních automatů k modelování a simulaci podnikových procesů
Svatopluk Štolfa, Ivo Vondrák (VŠB - TU Ostrava)   Strukturování use case diagramů pomocí byznys procesů.
Jan Kožusznik (VŠB - TU Ostrava)   Dotazování, pohledy a transformace v MDA
Tomáš Wiszczor (VŠB - TU Ostrava)   .NET Remoting pod lupou
Aleš Keprt (VŠB - TU Ostrava)   Architektura DirectShow


Mistnost B4

   
Miloš Kudělka, Vladimír Sklenář, Jiří Tesařík (UP Olomouc)   Prohřešky studentů při vývoji softwarových aplikací
Miroslav Virius (ČVUT Praha)   Neefektivní konstrukce v C++
RNDr. Josef Drdla, Bc. Miroslav Sommer, Bc. Lukáš Konečný, Mgr. Jiří Tesařík (UP Olomouc)   Využití objektů a XML v geometrické knihovně OGL
Marek Běhálek, Tomáš Tureček (VŠB - TU Ostrava)   Objektový přístup při tvorbě překladačů
Michal Krátký, Svatopluk Štolfa, Václav Snášel, Ivo Vondrák (VŠB - TU Ostrava)   Vyhledávání v rozsáhlých hierarchiích tříd


Místnost B6

   
Rudolf Pecinovský (Amaio Technologies, Inc.)   Výuka objektově orientovaného programování žáků základních a středních škol
Jan Rovner (ZČU Plzeň)   Object approach in fault-tolerant systems
Robert Pergl (ČZU Praha)   XPMT -- Extreme Programming Management Toolkit
Lenka Laurinčíková, Juraj Pančík (UMB Banská Bystrica)   Dátové modelovanie prostredníctvom ORM metódy


 

Referáty II:

Pátek 14.11.2003, 11:15 - 12:35

Místnost NM:

   
Petr Štěpánek, Jiří Beger (Fractal s.r.o.)   Proces metody Extreme Programming
Vojtěch Svátek, Martin Labský (VŠE Praha)   Objektové modely a ontologie - podobnosti a rozdíly


 

Referáty III:

Pátek 14.11.2003, 13:30-14:30

Místnost NM:

   
Marek Pícka (ČZU Praha)   Metamodel BORMu jako rozšíŕení metamodelu UML
Jaromír Šveřepa (LBMS, s.r.o.)   Modelování webových služeb v UML
Mík Roman, Gottwald Filip (ČVUT Praha)   XML webové služby v prostředí .NET