Archiv přednášek


Pokud jste dosud neměli to potěšení se našeho semináře zúčastnit, můžete zde získat texty některých přednášek:

Jméno přednášejícího Datum semináře Název přednášky
Václav Snášel 14. 11. 1996 Kompresní metody pro DIS
Martin Bloch 12. 12. 1996 Metody vyhledávání v textu
Bořivoj Melichar 30. 1. 1997 192 vyhledávacích problémů
Jaroslav Pokorný 20. 2. 1997 Signaturové soubory I
Pavel Zezula 20. 3. 1997 Signaturové soubory II
Martina Binder 24. 4. 1997 Fulltextová technologie FULCRUM a zpracování českých dokumentu
Tomáš Vejlupek 22. 5. 1997 Rating informací
Jiří Dvorský 25. 9. 1997 Nový algoritmus pro kompresi textu
Jan Holub 23. 10. 1997 Simulace nedeterministického konečného automatu
Jan Hric 18. 12. 1997 Vyhledávání v textech s lingvistickou podporou
Milan Šimánek 22. 1. 1998 Operace nad faktorovými automaty
Jan Pačes 19. 2. 1998 Struktura genetické informace
Zdeněk Troníček 19. 3. 1998 Vyhledávání podposloupností
Jan Hajič 16. 4. 1998 Lematizace a její použití při vyhledavání informací
Miroslav Balík 21. 5. 1998 Implementace faktorového automatu
Václav Snášel 28. 1. 1999 Tvorba indexů v textových systémech
M. Škultéty 18. 2. 1999 Distribuce informaci v Internetu
M. Sochorová 18. 3. 1999 Metavyhledávací systém pro český web
V. Svátek 13. 5. 1999 Modelování znalostí o WWW
Bipin C. Desai 14. 6. 1999 CINDI: Concordia Indexing and Discovery System
Prof. Yannis Manolopoulos (Aristotle University, Thessaloniki, Greece) 4.11.1999 Algorithms for Joining R-trees and Linear Region Quadtrees
Martin Holub (KSI MFF UK) 3.2.2000 Slovní kontext a jeho využívání při vyhledávání v textech
Václav Snášel (VŠB-TU) 9.3.2000 Projekt AMPHORA
Jaroslav Pokorný (MFF UK) 20.4.2000 XML a Dis
Leo Galamboš (MFF UK) 25.5.2000 Distribuované dokumentografické informační systémy (DDIS)
J. Hric (MFF UK) 7.12.2000 Využitie kontextu pri vyhladávaní
Martin Holub (MFF UK) 22.2.2000 Architektura experimentálního textového systému MATES
Michal Krátký (VŠB-TU Ostrava) 15.11.2001 Univerzální B-Stromy (UB-Stromy)
Leo Galamboš (MFF UK, Praha) 6.12.2001 DIS v jazyce JAVA
Martin Holub, Radan Base (MFF UK, Praha) 24.1.2002 Teorie a praxe latentně sémantické indexace (LSI) textových dokumentů
Tomáš Skopal (VŠB-TU Ostrava) 28.2.2002 Komprese metodou ACB a její aplikace v DIS
Daniela Ďuráková (VŠB-TU Ostrava) 21.3.2002 Použití konceptuálních sktruktur při uspořádání výsledku dotazu
Bořivoj Melichar (Katedra počítačů FEL ČVUT, Praha) 25.4.2002 Repetice v textu
Pavel Pecina (MFF UK, Praha) 23.5.2002 Sémanticky signifikantní kolokace a jejich využití při vyhledávání informací
Leo Galamboš (MFF UK) 28.6.2002 Fulltextový stroj Lucene
Jana Kohoutková (FI MU, Brno) 14.11.2002 Strukturovaná rozhraní pro prezentování informací
Dmitry Barashev (University of St. Petersburg, Russia) 12.12.2002 The Modern Approaches to XML Data Indexing
M. Holub, M. Pavlík (MFF UK, Praha) 23.1.2003 Konceptově orientované vyhledávání v textech a lexikální disambiguace
Pavel Moravec (VŠB-TU, Ostrava) 27.3.2003 Využití signatur ve vektorovém modelu
Vladimír Rejlek (MFF UK, Praha) 24.4.2003 Maticový model jako řešení pro DIS v prostředí XML
Petr Čáp (MFF UK, Praha) 22.5.2003 Sémantický web
Jan Lahoda (KP FEL ČVUT, Praha) 13.11.2003 Vyhledávání v textu zakódovaném Huffmanovým kódováním
Michal Kratký (VŠB-TU Ostrava) 18.12.2003 Implementace os XPath ve vícerozměrném přístupu pro indexování XML dat
Martin Labský (VŠE Praha) 22.1.2004 Využití skrytých markovských modelů pro extrakci informací
Martin Holub, Jiří Diviš (MFF UK, Praha) 19.2.2004 Hledání virtuálních konceptů v kolekci textových dokumentů
Tomáš Skopal (VŠB-TU Ostrava) 25.3.2004 Efektivní vyhledávání ve vektorovém modelu DIS
Petr Grolmus, Jiří Hynek (ZČU Plzeň) 8.4.2004 Generování uživatelských profilů
Athena I. Vakali (Aristotle University of Thessaloniki, Greece) 11.5.2004 Clustering on the Web
Tomáš Vejlupek, Jiří Šplíchal (Tovek, spol. s r.o.) 16.9.2004 Harvester - praktická metoda obsahové analýzy heterogenních textových informací
Volker Markl (IBM Almaden Research Center San Jose, CA, USA) 14.10.2004 Learning in Query Optimization
Kamil Toman (MFF UK, Praha) 11.11.2004 Implementace jazyka XQuery
Peter Vojtáš (MFF UK, Praha) 9.12.2004 Algorithms for User Dependent Integration of Ranked Distributed Information
Jiří Dvorský (VŠB-TU, Ostrava) 24.3.2005 Lineární hašování
Petr Olmer (MFF UK, Praha) 3.11.2005 Online klasifikace webového zpravodajství
Václav Snášel (VŠB-TU, Ostrava) 19.10.2006 Metody redukce dimenze vícerozměrných dat
Jaroslav Tykal (MFF UK Praha) 9.11.2006 Infrastruktura Sémantického webu
Miloš Kudělka (VŠB-TU Ostrava) 25.01.2007 Sémantika webových stránek založená na webových vzorech
Arturas Mazeika (Free University of Bozen-Bolzano, Italy) 08.03.2007 Estimating the Selectivity of Approximate String Queries
Doc. RNDr. Gabriela Andrejiková, CSc. (PF UPJŠ Košice) 03.05.2007 Hľadanie nakratšieho spoločného nadreťazca použitím neurónových sietí
Peťka Popluhárová, Misko Hevery (Software Engineers, Based in Mountain View, California (Google's Headquarters) 25.10.2007 Agile Software Development at Google. Overview of Google's History and the Internet
Ondřej Lehečka (VŠB-TU Ostrava) 29.11.2007 Vyhledavání softwarových vzorů
Vaclav Petricek, Ph.D. (eHarmony Inc) 20.12.2007 Learning Matchmaker


Úvod