Informace ke kursu "Modelování a verifikace" ("Modelling and Verification") (ZS 2014/2015)

Oficiální číslo a název kursu: : 460-4016/01: Modelování a verifikace (MaV)
(předmět má standardní stránku v Edisonu; je tam i odkaz na tuto web-stránku)

Garant: prof. Petr Jančar (A1046), Petr.Jancar@vsb.cz ,
Přednášky i cvičení povede v následujícím běhu kursu
Ing. Martin Kot Martin.Kot@vsb.cz

Poznámka. V předchozích bězích jsme většinou odkazovali na materiály na webu z dřívějších běhů a drobné změny jsme aktualizovali v přímé interakci se studenty, nikoli už na webu. Níže uvedené, speciálně pak odkaz např. na MaV 2009, má dát celkovou představu o kursu.

Acknowledgement. The course is based on the book
Reactive Systems: Modelling, Specification and Verification
by Luca Aceto, Anna Ingólfsdóttir, Kim Guldstrand Larsen, Jiří Srba,
Cambridge University Press, August 2007.
Petr Jančar gratefully acknowledges the help of materials provided by the authors of the book at the web-page www.cs.aau.dk/rsbook, including the latex-sources of the slides provided by J. Srba; the slides (with slight modifications and/or extensions) are also used in our course, as well as the suggested tutorials.

Aktuální důležité informace (v obráceném chronologickém pořadí):

Studijní materiály:

Základním materiálem kursu je kniha

Reactive Systems: Modelling, Specification and Verification
autoři: Luca Aceto, Anna Ingólfsdóttir, Kim Guldstrand Larsen, Jiří Srba
vydavatel: Cambridge University Press, August 2007

Autoři knihy zřídili webovskou stránku

www.cs.aau.dk/rsbook

která obsahuje odkazy na další související a velmi užitečné materiály. Mj. tam lze nalézt i zdroje slidů (nezištně poskytnuté Jiřím Srbou), které jsou využity jako základ prezentačních slidů i u našeho kursu.

Podmínky absolvování:

V Edisonu jsou uvedeny úkoly k absolvování. Do zápočtu se počítají dva projekty (CWB a UPPAAL), za něž lze získat dohromady 30 bodů. (V krajním případě je zápočet udělen i za jeden projekt, za minimálně 10 bodů.) Zkouška je písemná a ústní, za max. 70 bodů (požadované minimum 25 bodů).

Průběh výuky (v ZS 2010/11):

Níže budu postupně uvádět a aktualizovat informace o průběhu výuky v letošním roce. Užitečné ale stále budou následující odkazy na dřívější běhy kursu; tam najdete slidy k přednáškám, zadání cvičení apod.:

Opakování poznámky výše: V předchozích bězích jsme nakonec většinou odkazovali na materiály na webu z dřívějších běhů a drobné změny jsme aktualizovali v přímé interakci se studenty, nikoli už na webu. Níže uvedené, speciálně pak odkaz např. na MaV 2009, má dát celkovou představu o kursu.

MaV 2007.

MaV 2008.

MaV 2009.

 1. Týden od 13.9.2010:
  Přednáška 1
  mav-predn01-ho.pdf
  Cvičení
  Příklady: tut1.pdf
  Obsah byl jen nastíněn, vrátíme se k tomu v dalším týdnu.
 2. Týden od 20.9.2010:
  Přednáška 2
  mav-predn02-ho.pdf
  Cvičení
  Příklady: tut2.pdf
 3. Týden od 27.9.:
  v pondělí rektorský den bez výuky (předpokládá se samostudium)
  výuka v tomto týdnu bude v pátek 1.10. 9.00 - 12.00 (A1023)
 4. Týden od 4.10.:
 5. Týden od 11.10.:
 6. Týden od 18.10.:
 7. Týden od 25.10.:
 8. Týden od 1.11.:
 9. Týden od 8.11.:
 10. Týden od 15.11.:
 11. Týden od 22.11.:
 12. Týden od 29.11.:
 13. Týden od 6.12.:
 14. Týden od 13.12.: