Informace uživatelům

Z VirtlabWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Doporučené platformy a software na straně klienta

Poznámka: Po instalaci WWW prohlížeče je třeba do prohlížeče doinstalovat podporu Java od firmy Sun verze 1.6 (Java6).

Windows XP

Následující konfigurace byly shledány plně funkční:

 • Windows XP Professional (v.2002), Service Pack 2, FireFox 3.0.1. + Java(TM) Platform SE 6 U7 (učebna A1028)
 • Windows XP Professional, Service Pack 2/3, FireFox 2.0.0.16 + Java 1.6 (Java6 update 10)
 • Windows XP Professional, Service Pack 3, Firefox 3.0.1, Java 1.6.0_05b (i 1.4.2)
 • Windows XP Professional, Service Pack 3, Firefox 2.0.0.16, Java 1.6 U 10
 • Windows XP Professional, IE7/IE7, Java 1.6


Linux

Na 64-bitových platformách je chování konzolového Java appletu problematické.

Následující konfigurace byly shledány plně funkční:

 • Firefox 3.0.3 + Java(TM) Plug-in 1.6.0_06_b02 (učebna A1028)
 • FireFox 3.0.1 + Java 1.6 (update 6)
 • Konqueror + Java 1.6


Známé problémy - verze, nastavení

 • OpenJava pro 64b OS
 • Z důvodu vícenásobného otevírání konzolového Java appletu je nutné pro stroj virtlab.cs.vsb.cz (resp. virtlab.opf.slu.cz) vypnout v nastavení prohlížeče plugin pro filtraci reklamy (Adblock Plus). Na uvedených serverech se reklama nevyskytuje.
 • Nekompatibilita JRE 1.6.0_10-rc-b28 ve Windows (IE i Firefox) s appletem Virtlabu (viz PrintScreen)

FAQ

Problémy s přístupovým appletem

 • Nejprve se ujistěte, že
  • používáte podporovanou verzi Javy a prohlížeče
  • používáte poslední verzi appletu, nikoliv starší, uloženou v cache na vašem disku. (Applet se znovu kompiluje při každém upgradu systému.) Umístění souboru na Vašem disku a jeho jméno se liší podle používaného prohlížeče, ale jméno souboru většinou začíná slovem virtlab (nebo jej alespoň obsahuje).
 • Applet hlásí stav Disconnected (rámeček okna vlevo dole)
  • Systém Vás odpojil z důvodu ukončení času rezervace nebo neaktivity. Pokud Vaše rezervace stále trvá, můžete se znovu připojit tak, že v menu appletu zvolíte Disconnect a poté Connect.
 • Při pokusu o připojení na prvek se v textovém okně appletu objeví zpráva Access Denied
  • Důvodem je expirace vaši relace s WWW GUI z důvodu neaktivity. Zavřete všechna okna appletu, znovu se přihlašte a applety znovu podle potřeby otevřete.


 • A terminálu se objeví zpráva Access Denied

Poznámky

SUN Java: Supported System Configurations

Osobní nástroje