VirtlabWiki

Z VirtlabWiki

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Práce s Wiki

Obecné informace k zacházení s Wiki viz Nápověda:MediaWiki

Nová struktura VirtlabWiki

Jak jste si určite všimli (a probírali jsme to na schůzce), VirtlabWiki potřebovala přeorganizovat (debordelizovat). Taky bylo značné množství materiálu odtajněno a bylo třeba dát informacím nějakou strukturu, která by byla snadno přehledná i pro návštěvníka z vnějšku.

Může se stát, že některé materiálý jsou teď pro vás hůře dostupné (je potřeba více kliknutí) - berte to jako daň za novou strukturu, která se jistě osvědčí až po delší době. Nicméně nikomu z vás nic nebráni, aby jste si na svoje stránky ve Wiki Uživatel:abc123 dali odkazy na stránky, které nejvíce používáte, a které jsou pro vás špatně dostupné!


Co je kde

Virtlab:Komponenty 
tato stránka a její podstránky mají posloužit Virtlabu neznalého uživateli k seznámení s základními funkcemi celého systému a základní funkcí jednotlivých komponent, takže by její obsah měl být poměrně konstatní v čase. Podstránka popisující některou z komponent, by měla obsahovat odkaz na stránku s detailním vývojařským popisem dané komponenty. Tato stránka je přímo dostupná z levého menu - Architektura Virtlabu. Podstránky jsou odkazovány z ní.


Virtlab:Protokoly 
tato stránka popisuje základní charakteristiku Virtlabových komunikačních protokolů. Její podstránky pak detailně popisují jednotlivé komunikační protokoly daných komponent. Tato stránka je přístupná z Virtlab:Komponenty. Podstránky jsou dostupné z Virtlab:Komunikační protokoly mezi komponentami distribuovaného Virtlabu, která je přístupná přes Virtlab:Komponenty/Informace pro vývojáře, která se nachází na stránce Virtlab:Komponenty.


Virtlab:Komponenty/Informace pro vývojáře 
na této stránce jsou odkazy na stránky s detailním popisem komponent virtlabu a další stránky důležité pro vývojáře. Tato stránka je dostupná z Virtlab:Komponenty. Každá komponenta má pro svůj detailní popis vyhrazenou stránku v namespacu Virtlab:
 • na této stránce jsou také odkazovány stránky popisující jednotlivé konfigurační soubory virtlabu


Speciální:Categories 
stránky jsem se snažil dostatečně kategorizovat a některé kategorie skládat do stromu (i kategorie, může patřit do kategorie). Pokud tedz stránce přísluší nějaká kategorie, vložte jí i do kategorií, kterémi prochází cesta ke kořenu stromu kategoií (včetně). Les kategorií je následující:

Pravidla pro psaní stránek

 • vytvářejte stránky s dostatečně výstižným názvem česky a NE DostVystizNazCesky
 • všechny stránky by měly být mezi sebou propojeny a mělo by se na ně tedy dostat z hlavní stránky
 • na každé stránce by měl být odkaz na stránky další
  • zlepšuje to "surfování" po VirtlabWiki
  • vždycky se dá nějaký odkaz vytvořit
 • snažte se stránky zahrnout do nějaké z kategorií (Speciální:Categories)
  • každý ze serverů má svojí kategorii, takže pokud se stránka nějakého serveru týka, je důležité jí do příslušné kategorie zařadit
  • stránka může být v několika kategoriích
 • na každé stránce ve wiki můžete zjistit, ze kterých stránek na ní vedou odkazy (v menu na levé straně, oblast Nástroje - Odkazuje sem)
 • využívejte speciálních stránek ( sirotčí stránky, slepé stránky, ...)
 • stránky, které ještě evidentně nejsou kompletní zařaďte do kategorie Kategorie:UNCOMPLETE
 • stránky, které popisují něco co už je "přežité" zařaďte do kategorie Kategorie:OBSOLETE
 • stránky, které už k ničemu nejsou a měly by být vymazány přesuňte do namespacu Deleted
  • příklad: pokud chcete například vymazat stránku Virtlab:Neco, tak ji přesuňte na jméno Deleted:Virtlab:Neco

Nová VirtlabWiki

Private:Správcovské účty VirtlabWiki

Osobní nástroje