Zvané přednášky, tutoriály a panelová diskuse

Zvané přednášky

Cílem zvaných přednášek, prezentovaných předními světovými odborníky na problematiku získávání, zpracování, zpřístupňování a využívání znalostí, je poskytnout přehled o aktuálních trendech problematiky. U přednášek prezentovaných v angličtině budou posluchačům k dispozici rozšířené abstrakty v češtině.

Na této stránce můžete získat prezentace v elektronické podobě.

Witold Abramowicz (Ekonomická univerzita Poznaň, Polsko): Filtering the Web to Feed Business Information Systems
Frank van Harmelen (Vrije Universiteit, Amsterdam, Nizozemí): The semantic web pdf, pdf.zip
 • Tomáš Sabol, Jan Paralič (Technická univerzita Košice, Slovensko): Práca so znalostmi pre podporu elektronickej demokracie
 • pdf, ppt
 • Michal Pěchouček (FEL ČVUT, Praha): Multi agentní aplikace v průmyslu
 • pdf, ppt

  Tutoriály

  Smyslem tutoriálů je poskytnout soustavný výklad vybrané problematiky. Zaměřeny budou zejména na posluchače, kteří se zvolenému oboru chtějí sami začít aktivně věnovat.

  Petr Berka (VŠE, Praha): Adaptivní inteligentní systémy pdf, ppt
  Vilém Novák (Ostravská univerzita, Ostrava): Fuzzy logika a reprezentace vágních znalostí pdf, ps
  Lubomír Popelínský (Masarykova univerzita, Brno): Strojové učení a přirozený jazyk pdf, ppt
  Olga Štěpánková, Zdeněk Kouba, Petr Mikšovský, Petr Aubrecht (FEL ČVUT, Praha): Předzpracování dat pro data mining: metody a nástroje pdf, ppt

  Panelová diskuse

  (Podrobnosti najdete
  zde.)

  Téma: Dobývaní znalostí z databází - teorie versus praxe
  Moderátor: Jan Rauch (VŠE, Praha)