Informace pro studenty.

Zde naleznete informace k předmětu "Inteligentní systémy" (ISY)

Inteligentní systémy

Aktualizováno 25.10. 2015

Obsah a presentace přednášek

Presentace 1 Logická sémantika
Presentace 2 Procedurální sémantika, základní definice TIL
Presentace 3 Práce s parcialitou, analytické vs. empirické
Presentace 4 beta redukce hodnotou, substituční metoda
Presentace 5 de dicto vs. de re, nejednoznačnosti
Presentace 6 Tři druhy kontextu
Presentace 7 Extensionální pravidla v různém kontextu
Presentace 8 Logika postojů
Presentace 9 Propoziční postoje