Úvod do teoretické informatiky

Mathematical Logic English pages

(For this subject the first four lessons are relevant. Nevertheless, those who are interested in logic are welcome to study all of them!)

Na této stránce najdete studijní podklady pro tu část předmětu "Úvod do teoretické informatiky", která se týká logiky.

Jedná se o čtyři přednášky, jejichž obsah je zde.

Aktualizováno 1.12. 2010:

Presentace přednášek

1. přednáška: Presentace 1 Úvod: O čem je logika, deduktivně platné usuzování. Základy teorie množin, relací a funkcí
2. přednáška: Presentace 2 Formalizace v jazyce logiky, ekvivalentní vyjádření a de Morganovy zákony
3. přednáška: Presentace 3 Ověřování platnosti úsudku (sémantické metody)
4. přednáška: Presentace 4 Normální formy formulí. Základy rezoluční metody dokazování


Doplňkové materiály ke studiu

Přednášky učební texty

Sémantická tabla ve výrokové logice
Sémantika predikátové logiky - shrnutí

Cvičení z matematické logiky v roce 2007


Cvičení v roce 2006

Cvičení 1-2006, Cvičení 2-2006, Cvičení 3-2006, Cvičení 4-2006, Cvičení 5-2006, Cvičení 6-2006, Cvičení 7-2006

Cvičení z roku 2004

Cvičení 1, Cvičení 2, Cvičení 3, Cvičení 4, Cvičení 5, Cvičení 7, Cvičení 8, Cvičení 9, Cvičení 10, Cvičení 11, Cvičení 13, Cvičení 14