Matematická logika

Aktualizováno 1.11. 2017

Mathematical Logic English pages

Presentace přednášek

Základy výrokové logiky
1. přednáška 20. 9. 2017: Presentace 1 Úvod: deduktivně platné usuzování. Presentace 2 Výroková logika: jazyk - syntaxe a sémantika, důkaz sporem.
2. přednáška 27. 9. 2017: Presentace 3 Výroková logika: ekvivalentní úpravy, normální formy formulí, sémantická tabla
3. přednáška 4. 10. 2017: Presentace 3a Důkazové metody ve VL, rezoluční metoda

Základy predikátové logiky 1. řádu
4. přednáška 11. 10. 2017: Presentace 4 Teorie množin; relace, funkce, (ne)spočetnost množin
5. přednáška 18. 10. 2017: Presentace 5 Predikátová logika: jazyk - syntaxe a sémantika.
6. přednáška 25. 10. 2017: Presentace 6 Sémantika PL1: interpretace, modely, sémantická tabla
7. přednáška 1. 11. 2017: Presentace 7 Aristotelova logika, Venovy diagramy; Presentace 8 Obecná rezoluční metoda v PL1
8. přednáška 8. 11. 2017: Presentace 8 Obecná rezoluční metoda v PL1
9. přednáška 15. 11. 2017: Presentace 10 Logické programování: Základy (logika) Prologu; Příklady řešené v Prologu
10. přednáška 22. 11. 2017: Presentace 11 Důkazové kalkuly; Přirozená dedukce.
11. přednáška 29. 11. 2017: Presentace 12 Důkazové kalkuly, Hilbertův program
12. přednáška 6. 12. 2017: Presentace 15 Teorie aritmetiky, Gödelovy věty o neúplnosti

Shrnutí teorií relací a algeber: Presentace 13 Axiomatické teorie relací a funkcí; Presentace 14 Algebraické teorie


Termín zápočtu: Zápočtový test 13.12. 2017

Termíny zkoušek budou určeny v průběhu semestru. Sledujte prosím systém eLogika.

Zde najdete vzorové testy, okruhy otázek ke zkoušce a další užitečné materiály:

Vzorový zkouškový test_1, Vzorový zkouškový test_2, Vzorový zápočtový test_1, Vzorový zápočtový test_2

Okruhy otázek ke zkoušce
Pomocné materiály k některým okruhům:
Okruh 1, Okruh 4, Okruh 5, Okruh 6, Okruh 7

Doplňkové texty:
Sémantická tabla ve výrokové logice
Sémantika predikátové logiky - shrnutí
Logika pro studenty středních škol: Prof. Antonín Sochor

Texts in English:

Proof calculi and formal theories (summary)
Gödel's results on completeness and incompleteness


Cvičení z předchozích let

2008

Projekty v roce 2008


Některá cvičení a jejich řešení

Cvičení 1-2007: řešení, Cvičení 2-2007: řešení, Cvičení 3-2007: řešení, Cvičení 4-2007: řešení, Cvičení 5-2007: řešení, Cvičení 6-2007: řešení, Cvičení 7-2007: řešení, Cvičení 8-2007: řešení, Cvičení 9-2007: řešení, Cvičení 10-2007: řešení

2006

Cvičení 1-2006, Cvičení 2-2006, Cvičení 3-2006, Cvičení 4-2006, Cvičení 5-2006, Cvičení 6-2006, Cvičení 7-2006

2004

Cvičení 1, Cvičení 2, Cvičení 3, Cvičení 4, Cvičení 5, Cvičení 7, Cvičení 8, Cvičení 9, Cvičení 10, Cvičení 11, Cvičení 13, Cvičení 14