Matematická logika, vybrané partie pro pokročilé

Mathematical Logic English pages

Aktualizováno 1.3.2016

Matematická logika Text

Presentace přednášek
Presentace 11 Důkazové kalkuly; Přirozená dedukce. Cvičení přirozená dedukce
Presentace 12 Důkazové kalkuly; Hilbertův kalkul
Presentace 13 Axiomatické teorie: teorie relací a funkcí Cvičení
Presentace 14 Axiomatické teorie: algebraické teorie
Presentace 15 Teorie svazů (shrnutí) "Uspořádané množiny a svazy"
Presentace 16 Teorie aritmetiky, Gödelovy výsledky

Doplňkové texty:
Sémantická tabla ve výrokové logice
Sémantika predikátové logiky - shrnutí
Logika pro studenty středních škol: Prof. Antonín Sochor
Texts in English: Proof calculi and formal theories (summary)
Gödel's results on completeness and incompleteness

Presentace přednášek pro základní kurz Matematické logiky

Základy výrokové logiky (opakování)
Presentace 1 Úvod: deduktivně platné usuzování
Presentace 2 Výroková logika: jazyk - syntaxe a sémantika, důkaz sporem.
Presentace 3 Výroková logika: normální formy formulí, sémantická tabla, rezoluční metoda ve VL

Základy predikátové logiky 1. řádu (opakování)
Presentace 4 Teorie množin; relace, funkce, (ne)spočetnost množin
Presentace 5 Predikátová logika: jazyk - syntaxe a sémantika
Presentace 6 Sémantika PL1: interpretace, modely, sémantická tabla
Presentace 7 Aristotelova logika. Venovy diagramy
Presentace 8 Obecná rezoluční metoda v PL1
Presentace 9 Obecná rezoluční metoda - Příklady
Presentace 10 Logické programování: Základy (logika) Prologu
Příklady řešené v Prologu


Cvičení v roce 2009

Cvičení v roce 2008

Projekty v roce 2008


Cvičení v roce 2007

Cvičení 1-2007: řešení, Cvičení 2-2007: řešení, Cvičení 3-2007: řešení, Cvičení 4-2007: řešení, Cvičení 5-2007: řešení, Cvičení 6-2007: řešení, Cvičení 7-2007: řešení, Cvičení 8-2007: řešení, Cvičení 9-2007: řešení, Cvičení 10-2007: řešení

Cvičení z roku 2006

Cvičení 1-2006, Cvičení 2-2006, Cvičení 3-2006, Cvičení 4-2006, Cvičení 5-2006, Cvičení 6-2006, Cvičení 7-2006

Cvičení z roku 2004

Cvičení 1, Cvičení 2, Cvičení 3, Cvičení 4, Cvičení 5, Cvičení 7, Cvičení 8, Cvičení 9, Cvičení 10, Cvičení 11, Cvičení 13, Cvičení 14