Zpracování přirozeného jazyka (TIL)

English pages: Natural Language Processing

Informace pro studenty:

Studijní literatura: Monografie

Základní informace o přednáškách (aktualizováno: 27.3. 2018):

Obsah

Presentace 1 Logická sémantika
Presentace 2 Procedurální sémantika, základní definice TIL
Presentace 3 Práce s parcialitou, analytické vs. empirické
Presentace 4 beta redukce hodnotou, substituční metoda
Presentace 5 de dicto vs. de re, nejednoznačnosti
Presentace 6 Tři druhy kontextu
Presentace 7 Extensionální pravidla v různém kontextu
Presentace 8 Logika postojů
Presentace 9 Propoziční postoje
Presentace 10 Pojmové postoje hledání a nalézání
Presentace 11 Pojmové postoje: věty přací

Cvičení 2016: Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 Cvičení 4
Cvičení 2015: Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3

Přednášky na MUNI Brno: Presentace


Doplňkové informace, texty, články, shrnutí: Texty Duží Aktualizováno: 1.12. 2010

Communication in a multi-cultural world: 2014
Text Pavel Materna Aktualizováno: 8.10. 2008
Příklady na cvičení v roce 2006:
Cvičení 18.10. 2006
Cvičení 1.11. 2006
Cvičení 15.11. 2006
Cvičení 6.12. 2006

Propoziční a hyper-propoziční postoje: Shrnutí (6.12. 2006)
Věty přací : Přednáška 10.1. 2007

Presentace Otázky s presupozicemi (Aktualizováno 16.7. 2015)
Presentace Deduktivní odvozování v TIL (Aktualizováno 16.7. 2015)
Presentace Sekventový kalkul pro TIL (Aktualizováno 16.7. 2015)
Presentace Pravidlo beta-redukce hodnotou (Aktualizováno 18.4. 2013)
Presentace Ontologie jako logika intensí (Aktualizováno 18.4. 2013)
Presentace Bjorn Jespersen: Vícenásobné modifikátory (Aktualizováno 23.4. 2013)
Presentace Analýza vět s anaforickým odkazem (Aktualizováno 15.11. 2006)
Presentace TIL, kompozicionalita a bravidlo beta-redukce (Aktualizováno 15.11. 2006)
Presentace TIL a kompozicionalita (Aktualizováno 15.11. 2006
Presentace Existence & God (Aktualizováno 13.12. 2007)
Presentace Synthetic Concepts a priori (Aktualizováno 29.12. 2005)

Presentace Jazyk a pojmy (aneb o čem a jak mluvíme?) Jednoduchý příklad
Presentace Concepts, Language and Ontologies
Příklady a definice konstrukcí Aktualizováno: 22.10. 2004

Články (ke dni 20.11.2007):
Properties on the Edge: Individual anti-essentialism, intensional essentialism, part-whole relation & mereological sums
Notional attitudes
Propositional attitudes
Analýza tázacích vět

Zápočtové písemky a semestrální zkouška: